Letní dětská
univerzita

Podat přihlášku
3. ročník Letní dětské univerzity ČZU v Praze

Kurzy pro rok 2019

Rybářství a chov zvířat

7 - 12 let
19. 8. - 23. 8. 2019

Dětská univerzita, to je kurz 10 interaktivních bloků, kterými děti projdou během pěti dnů. Projekt letní dětské univerzity na fakultě Agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů (FAPPZ) ČZU v Praze přináší dětem ojedinělou příležitost vyzkoušet si studium na vysoké škole. Děti budou mít možnost seznámit se rybářstvím, rybníkářstvím, akvaristikou a chovem hospodářských i zájmových zvířat a dozví se jak o tato zvířata správně pečovat a předcházet problémům, například s parazity. Nahlédnou pod pokličku výzkumných aktivit i běžné rybářské a chovatelské praxe. Celý kurz je koncipován tak, aby dětem představil dlouhou historii vztahu mezi člověkem a zvířaty, který vznikl dávno v historii, rozvíjel se v rybářství, zemědělství a je reflektován v současných zájmových chovech.

Kontakt

prof. Ing. Ivana Jankovská, Ph.D.
Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů
+420 22438 2793

Lesnictví, myslivost, ochrana přírody

7 - 11 let
5. 8. - 9. 8. 2019

V rámci Dětské letní univerzity na Fakultě lesnické a dřevařské se děti interaktivní a zábavnou formou seznámí s lesem a jeho prostředím. Poznají, co v lese roste a kdo v lese žije. Cílem programu bude seznámit děti, jaký má les pro člověka význam. Navštíví zázemí Fakulty lesnické a dřevařské (sbírkovnu, truhlárnu a další výukové prostory). Zúčastní se exkurzí do pražských lesů. Během programu se dětem budou věnovat doktorandi a zaměstnanci FLD, kteří mají rozsáhlé zkušenosti s lesní pedagogikou.

Kontakt

doc. Ing. Jiří Remeš, Ph.D.
Fakulta lesnická a dřevařská

Technika pro zemědělství, lesnictví a péči o krajinu

6 - 15 let
26. 8. - 30. 8. 2019

Kurz bude zaměřen na ukázky použití zemědělské techniky formou videosnímků, praktické ukázky zemědělské techniky na univerzitě (především malá mechanizace), ukázku polních robotů v činnosti a také ukázku práce malotraktorů pro sečení trávy. Součástí bude také exkurze k prodejci zemědělské techniky, do Národního zemědělského muzea v Praze a na zemědělský podnik ČZU.

Kontakt

prof. Dr. Ing. František Kumhála
Technická fakulta
+420 22438 3135

Tajemství přírody

10 - 12 let
19. 8. - 23. 8. 2019

Tak jako v předchozích letech si přijdou na své zejména děti, které jsou rády venku v přírodě. V té budeme trávit zdaleka nejvíce času při hraní her a zábavném poznávání všeho živého. Podnikneme krátké i delší výpravy v okolí pražského Suchdola, provedeme pár opravdových botanických a zoologických průzkumů s ukázkami zajímavých druhů. Určitě nevynecháme návštěvu pražské zoologické zahrady s odborným výkladem (ale bude zde dostatek prostoru si ZOO i jen tak projít). O děti se postarají zkušení lektoři, znalí práce v "divočině" i vedení dětských kolektivů.

Kontakt

doc. Ing. Jiří Vojar, Ph.D.
Fakulta životního prostředí
+420 22438 3854

Důležité informace

Dětská univerzita bude probíhat formou denního studia v areálu ČZU v Praze – Suchdole s výlety a vyjížďkami do okolí na exkurze.

Po jejím ukončení bude Váš potomek držitelem diplomu.

Výuka probíhá každý pracovní den od 8.00 do 16.00 formou přednášek, her a exkurzí. Realizují ji odborníci ze 4 fakult ČZU – Fakulty agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů, Technické fakulty, Fakulty lesnické a dřevařské a Fakulty životního prostředí.

Obědy budou zajištěny v menze ČZU formou hlavního jídla a dle výběru polévky, salátu nebo moučníku. V případě celodenních výletů dostanou děti obědový balíček.

Účastnický poplatek 900 Kč je určen především na zajištění obědů a pitného režimu.

Přihlášky přijímáme do 12. 7. 2019 nebo do zaplnění kapacity.

Vyplněnou a podepsanou přihlášku prosím doručte osobně nebo zašlete poštou.

Přihláška na kurz

Kontakt pro přihlašování

Bc. Klára Kozelská
studijní odd. rektorátu
e-mail: kozelskak@rektorat.czu.cz
tel.: +420 22438 4073